Strona główna
D Ł U G O P I S Y
O Ł Ó W K I
K R E D K I
N O T E S Y
B R E L O K I
E L E K T R O N I K A
G R Y
K A L K U L A T O R Y
K O M P U T E R O W E
L A T A R K I
L I N I J K I
Ł A D O W A R K I
O S O B I S T E
P A M I Ę C I    U S B
R A D I A
S M Y C Z E
S P O R T O W E
S T A C J E  P O G O D O W E
S T O J A C Z K I
S I A T K I
T O R B Y  i  P L E C A K I
T E K S T Y L I A
Z A B A W K I
Z E G A R Y
 P O Z O S T A Ł E
K O N T A K T
   
 

GADŻETY EKOLOGICZNE Z NADRUKIEM LOGO 

przyjazne środowisku


tel. kom. 698  788 797
tel./fax 22 303 94 68
e-mail: info@gadzetyekologiczne.pl

02-486 Warszawa, al. Jerozolimskie 202

Gadżety ekologiczne z korka: http://www.ekologiczne-gadzety.pl


1. Zastrzegamy sobie prawo do błędów na stronie i w związku z tym informacje na niej zawarte nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
2 .Rzeczywista kolorystyka artykułów może się różnić od tej zamieszczonej na stronie.
3. Podane na stronie ceny i artykuły nie stanowią oferty handlowej. Mogą zostać zmienione w każdej chwili bez uprzedzenia.
4. Sprzedaż odbywa się wg naszych Ogólnych Warunków Handlowych

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Sprzedaż w sektorze B2B

Ogólne warunki handlowe.

Pozostałe serwisy:

www.bawelnianetorby.pl

www.antystresyreklamowe.pl

Artykuły ochronne (koronawirus, covid-19): www.OCHRONNE.ideas.com.pl