Strona główna
D Ł U G O P I S Y
O Ł Ó W K I
K R E D K I
N O T E S Y
B R E L O K I
E L E K T R O N I K A
G R Y
K A L K U L A T O R Y
K O M P U T E R O W E
L A T A R K I
L I N I J K I
Ł A D O W A R K I
O S O B I S T E
P A M I Ę C I    U S B
R A D I A
S M Y C Z E
S P O R T O W E
S T A C J E  P O G O D O W E
S T O J A C Z K I
S I A T K I
T O R B Y  i  P L E C A K I
T E K S T Y L I A
Z A B A W K I
Z E G A R Y
 P O Z O S T A Ł E
K O N T A K T
   
 

Artykuły ochronne (koronawirus, covid-19): www.ap68.com.pl


Gadżety Ekologiczne, Przyjazne Środowisku, GreenGift
tel. kom. 698  788 797
tel./fax 22 303 94 68
e-mail: info@gadzetyekologiczne.pl; info@greengift.pl

02-486 Warszawa, al. Jerozolimskie 202

1. Sprzedaż tylko i wyłącznie B2B.

2. Zastrzegamy sobie prawo do błędów na stronie i w związku z tym informacje na niej zawarte nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
3 .Rzeczywista kolorystyka artykułów może się różnić od tej zamieszczonej na stronie.
4. Podane na stronie ceny i artykuły nie stanowią oferty handlowej. Mogą zostać zmienione w każdej chwili bez uprzedzenia.
5. Prosimy przed złożeniem zamówienia o upewnienie sie czy dany artykuł jest dostępny oraz o jego termin realizacji.
6. Sprzedaż odbywa się wg naszych Ogólnych Warunków Handlowych

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

 

Ogólne warunki handlowe.

Pozostałe serwisy:

www.bawelnianetorby.pl

Artykuły ochronne (koronawirus, covid-19): www.ap68.com.pl