Strona główna
D Ł U G O P I S Y
O Ł Ó W K I
K R E D K I
N O T E S Y
B R E L O K I
E L E K T R O N I K A
G R Y
K A L K U L A T O R Y
K O M P U T E R O W E
L A T A R K I
L I N I J K I
Ł A D O W A R K I
O S O B I S T E
P A M I Ę C I    U S B
PORTFOLIA, TECZKI
S M Y C Z E
S P O R T O W E
S T A C J E  P O G O D O W E
S T O J A C Z K I
S I A T K I
T O R B Y  i  P L E C A K I
T E K S T Y L I A
Z A B A W K I
Z E G A R Y
 P O Z O S T A Ł E
K O N T A K T
   
 


STACJE POGODOWE EKOLOGICZNE

wszystko z nadrukiem logo firmy, z grawerem, ologowaniem lub bez ologowania

SK-1029 Stacja pogodowa, zegar, wyświetlacz temperatury, pomiar wilgotności, kalendarz. 2 baterie AAA nie dołączone; 13x13cm (40k) SK-1031 Bambusowa stacja pogodowa: temperatura, wilgotność, zegar. 2 bateria AAA nie dołączone; 85×115×70 mm; (50c)
5 szt - 57,00 zł; 10 szt - 52,00 zł/szt; 25 szt - 44,00 zł; 50 szt - 41,00 zł; 100 szt - 39,00 zł; 200 szt - 38,00 zł; ceny netto za sztukę 5 szt - 71,00 zł; 10 szt - 60,00 zł/szt; 25 szt - 55,00 zł; 50 szt - 48,00 zł; od 100 szt - 46,00 zł; ceny netto za sztukę