Strona główna
D Ł U G O P I S Y
O Ł Ó W K I
K R E D K I
N O T E S Y
B R E L O K I
E L E K T R O N I K A
G R Y
K A L K U L A T O R Y
K O M P U T E R O W E
L A T A R K I
L I N I J K I
Ł A D O W A R K I
O S O B I S T E
P A M I Ę C I    U S B
R A D I A
S M Y C Z E
S P O R T O W E
S T A C J E  P O G O D O W E
S T O J A C Z K I
S I A T K I
T O R B Y  i  P L E C A K I
T E K S T Y L I A
Z A B A W K I
Z E G A R Y
 P O Z O S T A Ł E
K O N T A K T
   
 

Gry ekologiczne drewniane z nadrukiem.

 Drewniane łamigłówki, EKOLOGICZNE

GT-200 Łamigłówka drewniane, kostka do układania w woreczku z nadrukiem;  GK-202 Łamigłówka drewniana, gwiazda do układania w woreczku bawełnianym; 50x50 mm
50 szt-9,10 zł/szt; 100 szt-8,40 zł; 200 szt- 7,80 zł/szt; od  500 szt-7,10 zl/szt.  netto 
        

GTC-201 Zestaw łamigłówka drewnianych, kostka, gwiazdka, piramida-kulki w pudełku drewnianym (50c)
25 szt - 32,00 zł; 50 szt-31,50 zł/szt; 100 szt-29,90 zł; 200 szt- 28,80 zł/szt netto
        

GM-203 Puzzle z drewna; 145x145x5 mm (200mc) 
50 szt-7,00 zł/szt; 100 szt-5,80 zł; 200 szt- 5,20 zł/szt; od  500 szt-4,60 zl/szt. netto