Strona główna
D Ł U G O P I S Y
O Ł Ó W K I
K R E D K I
N O T E S Y
B R E L O K I
E L E K T R O N I K A
G R Y
K A L K U L A T O R Y
K O M P U T E R O W E
L A T A R K I
L I N I J K I
Ł A D O W A R K I
O S O B I S T E
P A M I Ę C I    U S B
R A D I A
S M Y C Z E
S P O R T O W E
S T A C J E  P O G O D O W E
S T O J A C Z K I
S I A T K I
T O R B Y  i  P L E C A K I
T E K S T Y L I A
Z A B A W K I
Z E G A R Y
 P O Z O S T A Ł E
K O N T A K T
   
 

KALKULATORY EKOLOGICZNE firmowe z nadrukiem.

Kalkulator eko na wodę, kalkulatory eco solarne, z logo.

KaK-204 Kalkulator ekologiczny, z bambusa, podwójne zasilanie: solarne (na baterię słoneczną) + bateria; 12-to cyfrowy; 170 x 90 mm (60k)   KaK-205 Kalkulator ekologiczny, z bambusa, podwójne zasilanie: solarne (na baterię słoneczną) + bateria; 8-mio cyfrowy; 100 x 65 mm (200k)  
10 szt - 51,80 zł/szt; 25 szt - 45,80 zł/szt; 50 szt- 42,50 zł/szt.; 100 szt - 41,00 zł/szt; 200 szt - 39,90 zł/szt; ceny netto  10 szt - 34,80 zł/szt; 25 szt - 26,80 zł/szt; 50 szt- 25,00 zł/szt.; 100 szt - 22,50 zł/szt; 200 szt - 21,00 zł/szt; ceny netto 
 

KT-203 Kalkulator ekologiczny, z bambusa, solarny (na baterię słoneczną)
10 szt - 62,00 zł/szt; 25 szt - 55,00 zł/szt; 50 szt- 52,00 zł/szt.; 100 szt - 51,00 zł/szt; ceny netto 
          
22136w Kalkulator zasilany wodą; 100x185mm, plastik 61309r Kalkulator ekologiczny na wodę; 100x185-x35mm, plastik741136 Kalkulator ekologiczny na baterię wodną, 8-cyfrowy, aluminiowo-plastikowa obudowa, bateria; 150x100x18mm KT-202 Kalkulator w obudowie wykonanej z plastiku z kukurydzy