Strona główna
D Ł U G O P I S Y
O Ł Ó W K I
K R E D K I
N O T E S Y
B R E L O K I
E L E K T R O N I K A
G R Y
K A L K U L A T O R Y
K O M P U T E R O W E
L A T A R K I
L I N I J K I
Ł A D O W A R K I
O S O B I S T E
P A M I Ę C I    U S B
R A D I A
S M Y C Z E
S P O R T O W E
S T A C J E  P O G O D O W E
S T O J A C Z K I
S I A T K I
T O R B Y  i  P L E C A K I
T E K S T Y L I A
Z A B A W K I
Z E G A R Y
 P O Z O S T A Ł E
K O N T A K T
   
 

Artykuły ochronne (koronawirus, covid-19): www.ap68.com.pl

KALKULATORY EKOLOGICZNE: na wodę, solarne

KT-202 Kalkulator w obudowie wykonanej z plastiku z kukurydzy KT-203 Kalkulator ekologiczny, z bambusa, solarny (na baterię słoneczną)

 

 

741136 Kalkulator ekologiczny na baterię wodną, 8-cyfrowy, aluminiowo-plastikowa obudowa, bateria; 150x100x18mm
          
22136w Kalkulator zasilany wodą; 100x185mm, plastik 61309r Kalkulator ekologiczny na wodę; 100x185-x35mm, plastik