Strona główna
D Ł U G O P I S Y
O Ł Ó W K I
K R E D K I
N O T E S Y
B R E L O K I
E L E K T R O N I K A
G R Y
K A L K U L A T O R Y
K O M P U T E R O W E
L A T A R K I
L I N I J K I
Ł A D O W A R K I
O S O B I S T E
P A M I Ę C I    U S B
R A D I A
S M Y C Z E
S P O R T O W E
S T A C J E  P O G O D O W E
S T O J A C Z K I
S I A T K I
T O R B Y  i  P L E C A K I
T E K S T Y L I A
Z A B A W K I
Z E G A R Y
 P O Z O S T A Ł E
K O N T A K T
   
 

 

Artykuły ochronne (koronawirus, covid-19): www.ap68.com.pl

LINIJKI EKOLOGICZNE, linijki przyjazne środowisku: drewniane, solarowe z wbudowanym kalkulatorem, na baterię słoneczną z kalkulatorem

845a Linijka drewniana; 30 cm; drewno; 
od 250 szt- 2,97zł; od 600 szt-2,30 zł/szt; 1200 szt-2,25 zł/szt; od 2500 - 1,90 zł/szt netto 
        
LNa-905 Linijka z bambusa, 15 cm; wymiar 160x30x1,6 mm
100 szt- 3,40 zł/szt;  250 szt- 2,20 zł; od 500 szt-1,90 zł/szt; 1000 szt-1,70 zł/szt; od 2000 - 1,40 zł/szt netto