Strona główna
D Ł U G O P I S Y
O Ł Ó W K I
K R E D K I
N O T E S Y
B R E L O K I
E L E K T R O N I K A
G R Y
K A L K U L A T O R Y
K O M P U T E R O W E
L A T A R K I
L I N I J K I
Ł A D O W A R K I
O S O B I S T E
P A M I Ę C I    U S B
R A D I A
S M Y C Z E
S P O R T O W E
S T A C J E  P O G O D O W E
S T O J A C Z K I
S I A T K I
T O R B Y  i  P L E C A K I
T E K S T Y L I A
Z A B A W K I
Z E G A R Y
 P O Z O S T A Ł E
K O N T A K T
   
 

Kredki ekologiczne z nadrukiem, drewniane, z surowców wtórnych.

Zestaw 6 różnokolorowych kredek

Zestaw 12 różnokolorowych kredek w kartoniku

Zestaw 6 różnokolorowych kredek w kartoniku, długość 90mm; drewno; (960m); nr 152090   Zestaw 12 różnokolorowych kredek w kartoniku, długość 90mm; drewno; (400mk); nr 152080
200 szt.-1,30 zl/szt 500 szt -0,95 zł/szt; 1 tys. - 0,78 zł/szt; 2 tys - 0,73 zł/szt; 5 tys - 0,67 zł/szt, ceny netto + dostawa 100 szt-2,40 zł/szt; 200 szt.-2,00 zl/szt 500 szt -1,60 zł/szt; 1 tys. - 1,40 zł/szt; 2 tys - 1,25 zł/szt; ceny netto +  dostawa
       

Kolorowe kredki z surowców wtórnych

kredki z surowców wtórnych

37082k Kolorowe kredki z surowców wtórnych, 12 szt. Owinięte folią z PP. Kartonowe opakowanie w kształcie tuby Kolorowe kredki z surowców wtórnych, 6 szt, w szarym opakowaniu. Owinięte folią z PP; 95x40x8mm
       

Kredki drewniane w drewnianym piórniku

 Zestaw 6 drewnianych, różnokolorowych kredek z linijką
KRT-301 Zestaw 12 drewnianych, różnokolorowych kredek w drewnianym pudełku KRM-302 Zestaw 6 drewnianych, różnokolorowych kredek z linijką jako wieczko pudełka,  w drewnianym piórniku (200m)
50 szt. - 8,30 zł/szt.; 100 szt-6,60 zł/szt; 200 szt.-6,10 zl/szt 500 szt -5,50 zł/szt; 1 tys. - 5,20 zł/szt; ceny netto +  dostawa

  tel. 698 788 797, 22 303 94 68, info@gadzetyekologiczne.pl