Strona główna
D Ł U G O P I S Y
O Ł Ó W K I
K R E D K I
N O T E S Y
B R E L O K I
E L E K T R O N I K A
G R Y
K A L K U L A T O R Y
K O M P U T E R O W E
L A T A R K I
L I N I J K I
Ł A D O W A R K I
O S O B I S T E
P A M I Ę C I    U S B
R A D I A
S M Y C Z E
S P O R T O W E
S T A C J E  P O G O D O W E
S T O J A C Z K I
S I A T K I
T O R B Y  i  P L E C A K I
T E K S T Y L I A
Z A B A W K I
Z E G A R Y
 P O Z O S T A Ł E
K O N T A K T
   
 

ZEGARY ekologiczne. ZEGARKI ekologiczne. Zegary na wodę, zasilane na baterię wodną lub solarne, zasilane energią słoneczną.

ZS-3861 Zegar ekologiczny na wodę, KOLORY: czerwony, szary, zielony, niebieski; plastik. 85 x 83 x 62 mm 381228k Zegar biurkowy zasilany na wodę, plastik; 100x100x90mm (40k)
10 szt. - 58,00 zł/szt; 25 szt.- 55,00 zł; 50 szt-52,00 zł/szt.; 100 szt -48,00 zł/szt, ceny netto
   
 
tel. 22 303 94 68, 698 788 797; info@gadzetyekologiczne.pl

Gadżety ekologiczne reklamowe, z nadrukiem, pod nadruk, przyjazne środowisku.