Strona główna
D Ł U G O P I S Y
O Ł Ó W K I
K R E D K I
N O T E S Y
B R E L O K I
E L E K T R O N I K A
G R Y
K A L K U L A T O R Y
K O M P U T E R O W E
L A T A R K I
L I N I J K I
Ł A D O W A R K I
O S O B I S T E
P A M I Ę C I    U S B
R A D I A
S M Y C Z E
S P O R T O W E
S T A C J E  P O G O D O W E
S T O J A C Z K I
S I A T K I
T O R B Y  i  P L E C A K I
T E K S T Y L I A
Z A B A W K I
Z E G A R Y
 P O Z O S T A Ł E
K O N T A K T
   
 

Pamięć usb ekologiczna

Pendrive ekologiczny, ekologiczna pamięć usb. USB flash drive w drewnie. Pendrive wykonany z biodegradowalnego plastiku. Pamięci usb w obudowie kartonowej.

Pamięć usb kartonowa

336t Pamięć usb wykonana z kartonu z recyklingu; dostępna od ręki 337t Pamięć usb wykonana z kartonu z recyklingu;  
 

338 Pendrive z kartonu, dostępny "od ręki" 339 Ekologiczna pamięć usb, kartonowa obudowa; dostępna od ręki

Bambusowe pamięci usb

344 Karta usb bambusowa 346 Obrotowa, bambusowa pamięć usb
 

W-100 Pamięć usb w obudowie bambusowej, w 3 dni W-5 Pamięć usb w bambusowej obudowie, krótki termin


Pendrive w obudowie z korka

Pendrive w korku, ekologiczna pamięć usb 340 Pamięć usb w obudowie korkowej
nr. 370 
         

Pamięci usb w obudowie z plastiku z recyclingu 

341 Pendrive w obudowe plastikowej biodegradowalnej; dostępny od ręki 342 Twister usb, pamięć w obudowie ekologicznej, biodgradowalnej
    

343 Pamięć usb w obudowie z PLA 345 Karta usb biodegadowalna
 
Pamięć usb w obudowie wykonanej z plastiku z recyklingu, z zatyczką Pamięć usb w obudowie wykonanej z plastiku z recyklingu, również w kolorze BIAŁYM
nr 1071k nr 1082k 
 

Pendrive w obudowie drewnianej

Pendrive w obudowie drewnianej, ekologicznej, dostępny z magazynu Pamięć usb, drewniana, dostępna od ręki
EKO-1  nr BapW-25 
1055k Pendrive w drewnie, dostępna z magazynu Pamięć usb obrotowa, na smyczy, w drewnianej obudowie, jasne drewno, dostępna "od ręki"
    
BapW-2 Pamięć usb w obudowie drewianej, ciemny brąz, mahoń, jasny brąz, dostępna z magazynu BapW-4 Pendrive w obudowie drewianej, ciemny brąz, mahoń, jasny brąz, dostępna z magazynu
    
1054k Pamięć usb (pendrive) w obudowie drewnianej 1053k Pamięć usb (pendrive) w obudowie drewnianej, 

 

tel. 22 303 94 68, 698 788 797, info@gadzetyekologiczne.pl