Strona główna
D Ł U G O P I S Y
O Ł Ó W K I
K R E D K I
N O T E S Y
B R E L O K I
E L E K T R O N I K A
G R Y
K A L K U L A T O R Y
K O M P U T E R O W E
L A T A R K I
L I N I J K I
Ł A D O W A R K I
O S O B I S T E
P A M I Ę C I    U S B
R A D I A
S M Y C Z E
S P O R T O W E
S T A C J E  P O G O D O W E
S T O J A C Z K I
S I A T K I
T O R B Y  i  P L E C A K I
T E K S T Y L I A
Z A B A W K I
Z E G A R Y
 P O Z O S T A Ł E
K O N T A K T
   
 

Artykuły ochronne (koronawirus, covid-19): www.ap68.com.pl

Pendrive ekologiczny, ekologiczna pamięć usb. USB flash drive w drewnie. Pendrive wykonany z biodegradowalnego plastiku. Pamięci usb w obudowie kartonowej 

370 Pendrive w korku, (w ok 4 tygodnie) W-100 Pamięć usb w obudowie bambusowej, w 3 dni
         
390t Pamięć usb ekologiczna, obudowa w 100% z materiału biodegradowalnego, kwas poliamidowy, 1082k Pamięć usb w obudowie wykonanej z plastiku z recyklingu, również w kolorze BIAŁYM;  (w ok 4 dni)
    
EKO-1 Pendrive w obudowie drewnianej, ekologicznej, dostępny z magazynu BapW-25 Pamięć usb, drewniana, dostępna od ręki
 
336t Pamieć usb wykonana z kartonu z recyklingu; 90x60x30mm; (w ok 4 tygodnie) 337t Pamieć usb wykonana z kartonu z recyklingu; 64x18mm 
W-5 Pamięć usb w bambusowej obudowie, krótki termin Pamięć usb obrotowa, na smyczy, w drewnianej obudowie, jasne drewno, dostępna "od ręki"
    
BapW-2 Pamięć usb w obudowie drewianej, ciemny brąz, mahoń, jasny brąz, dostępna z magazynu BapW-4 Pendrive w obudowie drewianej, ciemny brąz, mahoń, jasny brąz, dostępna z magazynu
    
1054k Pamięć usb (pendrive) w obudowie drewnianej 1053k Pamięć usb (pendrive) w obudowie drewnianej, 
1055k Pendrive w drewnie, dostępna z magazynu

 

tel. 22 303 94 68, 698 788 797, info@greengift.pl